.

அம்மா கவிதை | Nee kavithai

அம்மா கவிதைஒரு வார்த்தையில் கவிதை கேட்டார்கள்

அம்மா என்றேன். கேட்டது என் அம்மாவாக

இருந்திருந்தால் ஒரு எழுத்தில்

சொல்லி இருப்பேன் நீ என்று...

.

Popular posts from this blog

Tamilnadu SIXTH all books free download, Tamilnadu 6th all books free download

TAMIL NADU Seventh MATHEMATICS, SCIENCE AND SOCIAL SCIENCE BOOK FREE DOWNLOAD | TAMIL NADU 7TH MATHEMATICS, SCIENCE AND SOCIAL SCIENCE BOOK FREE DOWNLOAD