.

நிகழ்காலம் கவிதை | present tense kavithai | neegalkala kavithai

நிகழ்காலம் கவிதை
இந்த நிகழ்காலம் இப்படியேதான் தொடராதா

என்று பாடி முடிப்பதற்குள்

இறந்த காலமாக மாறி நிற்கிறது...

.

Popular posts from this blog

Tamilnadu SIXTH all books free download, Tamilnadu 6th all books free download

TAMIL NADU Seventh MATHEMATICS, SCIENCE AND SOCIAL SCIENCE BOOK FREE DOWNLOAD | TAMIL NADU 7TH MATHEMATICS, SCIENCE AND SOCIAL SCIENCE BOOK FREE DOWNLOAD