.

நிகழ்காலம் கவிதை | present tense kavithai | neegalkala kavithai

நிகழ்காலம் கவிதை
இந்த நிகழ்காலம் இப்படியேதான் தொடராதா

என்று பாடி முடிப்பதற்குள்

இறந்த காலமாக மாறி நிற்கிறது...

.

Popular posts from this blog

Tamilnadu SIXTH all books free download, Tamilnadu 6th all books free download

Tamilnadu FIRST STANDARD all books free download, Tamilnadu 1ST STANDARD all books free download