.

தாலாட்டு கவிதை | thaalaattu kavithai

தாலாட்டு கவிதை
தாலாட்டை கேட்டுக்கொண்டு

உறங்குவதை விட உன் மூச்சுக்காற்றை

கேட்டுக்கொண்டு உறங்குவதையே

அதிகம் விரும்புகிறேன்...

.

Popular posts from this blog

Tamilnadu SIXTH all books free download, Tamilnadu 6th all books free download

TAMIL NADU Seventh MATHEMATICS, SCIENCE AND SOCIAL SCIENCE BOOK FREE DOWNLOAD | TAMIL NADU 7TH MATHEMATICS, SCIENCE AND SOCIAL SCIENCE BOOK FREE DOWNLOAD