.

மௌனம் KAVITHAI

மௌனம்


புன்னகையும், மௌனமும் பலம் வாய்ந்த்


ஆயுதங்கள்,புன்னகை பல பிரச்சனைகளை தீர்க்கும்,


மௌனம் பல பிரச்சனைகளை வரவிடாமல் தடுக்கும்

.

Popular posts from this blog

Tamilnadu SIXTH all books free download, Tamilnadu 6th all books free download

TAMIL NADU Seventh MATHEMATICS, SCIENCE AND SOCIAL SCIENCE BOOK FREE DOWNLOAD | TAMIL NADU 7TH MATHEMATICS, SCIENCE AND SOCIAL SCIENCE BOOK FREE DOWNLOAD