.

மாரணம்

மேல் கண்ட அணைத்து செயல்களிலும் மிக கொடியது. மற்றவர்கள் உயிருக்கு கேடு விளைவிப்பது ( உயிரை எடுப்பது ) 

.

Popular posts from this blog

Tamilnadu SIXTH all books free download, Tamilnadu 6th all books free download