.

அழகு குறிப்புமுகம் அழகுபெற


உடல் வெண்மையாக மாற


முகம் அழகுகூட


முகத்தில் கருமை படர்வதை தடுக்க


உடல் மிணுமினுப்பு உண்டாக


நகம் பளபளப்பு பெற


நகசுத்தி


நகம் சொத்தை குணமாக


முகம் நிறம் உண்டாக


பரு


கைகளில் மருதாணி சிவக்க


பருக்கள் வராமல் இருக்க


கருத்த உடல் சிவப்பாக


தழும்புகள் நிங்க


உதட்டில் வெடிப்புதீப்புண் வடுமாற


உடல் பருமன் குறைய


முகப்பரு குணமாக


மருதாணி வைக்க


முகம் பளபளப்படைய


பித்த வெடிப்பு குணமாக


உடல் மினுமினுப்பு பெற


உதட்டில் வெடிப்பு 


பேன் ஒழிய


முகத்தில் தழும்புகள் மறைய


தீப்புண் வடுமறைய


முகசுருக்கம் மறைய


அம்மை தழும்பு மறைய

ஈா், பேன் ஒழிய, முடி பட்டு போல் மிருதுவாக

இரத்த ஓட்டம் சீராக, நரை தரை விலக​

ஜன்னி குணமாக

முகம் பளபளக்க

சதை போடுவது குறைக்க

தோல் வளம்பெற


.

Popular posts from this blog

Tamilnadu SIXTH all books free download, Tamilnadu 6th all books free download

Tamilnadu FIRST STANDARD all books free download, Tamilnadu 1ST STANDARD all books free download