சைவம்

சைவம்


சப்பாத்தி மென்மையாக(soft) வர
மசாலா தோசை
முட்டைத் தோசை
முறுகள் தோசை
இட்லி
கருப்பட்டி இட்லி
மசாலா இட்லி
கோதுமை இட்லி
தயிா் வடை
உளுந்து வடை
ஆம வடை
இனிப்பு வடை
கார வடை
பஜ்ஜி
காலிப்ளவா் பஜ்ஜி
தேங்காய் சட்னி
கார சட்னி
காய்கறி சாம்பாா்
இடியாப்பம்
இனிப்பு ஆப்பம்
ஆப்பம்
பூாி
பட்டூரா(அ)தயிா்பூாி
மல்பூாி
தக்காளி குருமா
மசாலா உருளைக்கிழங்கு
பக்கடா
வெங்காயப் பக்கடா
கத்திாிக்காய் பக்கடா
கத்திாிக்காய் புளிக்குழம்பு
கத்திாிக்காய் கொத்சு
புளிக்குழம்பு
வெண்டைக்காய் புளிக்குழம்பு
மசால் சுண்டல்
கொண்டைக்கடலை சுண்டல்
ரவா கேசாி
ஜவ்வாிசி பாயசம்
சேமியா கேசாி
பால் பணியாரம்
மைதா பணியாரம்
குழிப்பணியாரம்
கோதுமை புட்டு
குழாய்ப்புட்டு
சுசியம்
பால்கோவா
பிரட் அல்வா
மைசூா்பாகு
ஜிலேபி
ரவை பர்பி
பூந்தி
சீனா லட்டு
ஆப்பிள் அல்வா
பான்கேக்
பால் பாஸந்தி
பிஸ்ஸா
பட்டாணி சுண்டல்
வெண்டைகாய் சூப்
text=adstext=ads