கைகளில் மருதாணி சிவக்க

கைகளில் மருதாணி சிவக்க


கைகளில் நகத்தில் மருதாணி வைப்பதற்கு முன் எலுமிச்சம் பழச்சாற்றை நகத்தில் தேய்த்து உலரவிட்டு பின் மருதாணி வைத்தால் சிவப்பாக பிடிக்கும்.
text=adstext=ads