.

நகம் பளபளப்பு பெற

நகம் பளபளப்பு பெற


கீழாநெல்லி வேரை தேங்காய் எண்ணெயில் போட்டு கொதிக்க வைத்து அந்த எண்ணையை நகங்களில் மீது தடவ நகம் பளபளப்புடன் காணப்படும்.

.

Popular posts from this blog

Tamilnadu SIXTH all books free download, Tamilnadu 6th all books free download

Tamilnadu FIRST STANDARD all books free download, Tamilnadu 1ST STANDARD all books free download