பருக்கள் வராமல் இருக்க

பருக்கள் வராமல் இருக்க


2 இஞ்சித் துண்டுகளை இடுத்து சாறு எடுத்து பிழிந்து அடியில் உள்ள மண்டியை தேனுடன் கலந்து பருக்கள் மீது தடவினால் 3 நாட்களில் குணமாகும்.
text=adstext=ads