பயில்வோம் பங்குச்சந்தை - 10

பயில்வோம் பங்குச்சந்தை - 10                   

இதன் படி அந்த பங்கு அடுத்த நாட்களில் இன்றைய HIGH புள்ளியை மேலே கடக்குமானால் தொடர்ந்து உயரும் என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம், LOW புள்ளியை கீழே கடக்குமானால் தொடர்ந்து வீழ்ச்சி அடையும் என்றும் எடுத்துக்கொள்ளலாம், (இதற்க்கு இன்னும் சில விஷயங்கள் உதவி செய்ய வேண்டும் அதை பிறகு பார்ப்போம்), புரிகிறதா புரியவில்லை என்றால் மறுபடி மறுபடி படியுங்கள், இல்லையே எனக்கு உங்கள் சந்தேகங்களை மின் அஞ்சல் செய்யுங்கள், சரி மேலே உள்ள விளக்கங்களை தெளிவாக விளக்கும் விதமாக இந்த படத்தினை பாருங்கள்
படம் 2

சரி உருவங்களின் வகைகளை பார்த்தாகி விட்டது அடுத்து LINE CHART என்ற வடிவத்தை பற்றியும் சொல்லி விடுகிறேன், இது ஒரு OVERALL VIEW என்று வைத்துக்கொள்ளலாம் இன்னும் சரியாக சொல்ல வேண்டுமானால் ஒருவரை 10 மீட்டருக்கு அப்பால் வைத்து பார்ப்பது போன்றது, இதில் ஒன்றும் கவனிக்க வேண்டிய விசயங்களாக எதையும் சொல்வதற்கு இல்லை, நாம் முன்னர் பார்த்த அந்த இரண்டு வடிவங்களில் எது உங்களுக்கு பயிற்ச்சி செய்ய உதவியாக புரிந்து கொள்ள எளிமையாக இருந்க்கின்றதோ அதனை பயன்படுத்திக்கொள்ளுங்கள்,
இது தான் சிறந்தது, இல்லை! இல்லை! இது தான் சிறந்தது என்று சொல்ல முடியாது உங்களின் கை பழக்கத்திற்கு எது ஏதுவாக, எளிதாக இருக்கின்றதோ அதனை பயன் படுத்திக்கொள்ளுங்கள், கீழே உள்ள LINE CHART படத்தை பாருங்கள்

படம் 3

சரி இது வரை TECHNICAL ANALYSING கற்று கொள்வதற்கு தேவையான சில அடிப்படை விசயங்களை பார்த்தாகி விட்டது, இனி மேல் அடுத்து நேரிடையாக TECHNICAL வகுப்பிற்குள் செல்ல போகிறோம் அதற்க்கு முன் இதுவரை நாம் பார்த்து வந்த இந்த 9 பதிவுகளையும் ஒரு முறை, அல்லது இரண்டு முறை படித்து விடுங்கள்,
மேலும் இதுவரை நான் சொல்லி வந்த விசயங்களில் உங்களுக்கு ஏதும் சந்தேகம் இருந்தால் எனது மின் அஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பி வையுங்கள், மேலும் அடுத்த வாரம் அந்த சந்தேகங்களுக்கான பதிவினை போடுவோம் மேலும் உங்கள் சந்தேகங்களை அடுத்த வாரம் செய்வாய் கிழமைக்குள் அனுப்பி விடுங்கள், அப்படி செய்வாய் கிழமைக்குள் எந்த விதமான கேள்விகளும் வர வில்லை என்றால் யாருக்கும் எந்த சந்தேகமும் இல்லை ஆகவே அடுத்த பகுதிக்கு செல்லலாம் என்ற எண்ணத்தில் பதிவுகளை தொடரலாம் என்று இருக்கின்றேன் ஆகவே உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தால் அதை நிவர்த்தி செய்து
பயில்வோம் பங்கு சந்தை பாகம் 10

WRITTEN BY EDITOR  
FRIDAY, 02 OCTOBER 2009 15:52

SOLID GREEN, EMPTY RED இவைகள் இரண்டையும் இன்னும் எளிதாக புரியும்படி சொல்ல வேண்டி சில நண்பர்கள் கேட்டு இருந்தார்கள், அவர்களுக்காக மறுபடியும் பார்ப்போம்,
SOLID GREEN :-
SOLID GREEN என்ற வண்ணத்தில் ஒரு பங்கின் CANDLE இருந்தால் குழப்பம் அடைய விஷயம் ஒன்று இல்லை, அன்றைய தினம் அந்த பங்கு இறங்கியுள்ளது என்று அர்த்தம் அதே நேரம் அந்த பங்கின் நேற்றைய CLOSE புள்ளிக்கும் மேல் இன்று CLOSE ஆகி உள்ளது என்றும் அர்த்தம், ஆகவே SOLID GREEN என்ற வண்ணத்தில் ஒரு CANDLE இருக்க வேண்டுமானால், இரண்டு விஷயங்கள் நடக்க வேண்டும்,
ஒன்று:–
அந்த பங்கு அன்றைய தினம் இறக்கத்தில் முடிந்து இருக்க வேண்டும்
இரண்டு:-
அந்த பங்கின் முடிவு விலை நேற்றைய முடிவு விலைக்கும் மேலே இருக்க வேண்டும்
உதாரணம் :-
OPEN - 500 ,,  HIGH - 520,,  LOW   - 480,,  CLOSE – 482,, நேற்றைய CLOSE - 478
இந்த உதாரணத்தில் இந்த பங்கு 500 என்ற புள்ளியில் தொடங்கி 520 என்ற புள்ளி வரை உயர்ந்து இருந்தாலும் இந்த பங்கின் முடிவு 482 என்ற புள்ளியில் அமைந்துள்ளது, அப்படியானால் தொடங்கிய புள்ளியில் இருந்து இறங்கி முடிந்துள்ளது, மேலும் நேற்றைய CLOSE புள்ளியான 478 க்கு மேலே 482 என்ற புள்ளியில் இன்று CLOSE ஆகியுள்ளது ஆகவே இன்று SOLID GREEN என்ற வகையில் அமைந்து இருக்கும்
இதே போல் தான் EMPTY RED என்ற நிறமும் அன்றைய தினம் உயர்ந்து இருந்தாலும் நேற்றய CLOSE புள்ளிக்கும் கீழே இன்று CLOSE ஆனால் அது EMPTY RED என்ற நிறத்தில் இருக்கும்
உதாரணம் :-
OPEN – 515,, HIGH – 530,, LOW – 505,, CLOSE – 518.. நேற்றைய CLOSE - 525
இந்த உதாரணத்தில் OPEN ஆனா விலையை விட உயர்ந்து இருந்தாலும் நேற்றைய CLOSE புள்ளியை விட கீழே முடிந்து இருப்பதினால் EMPTY RED என்ற நிறத்தில் இருக்கும் புரிந்ததா ?
text=adstext=ads