பயில்வோம் பங்குச்சந்தை பாகம் 23

பயில்வோம் பங்குச்சந்தை பாகம் 23


            கடந்த வாரம் Fibonacci அளவுகளை எப்படி பயன்படுத்துவது என்றும், மீதமுள்ள semi cup, semi cup with handle என்ற வடிவங்களை பற்றி பார்த்தோம், தற்பொழுது inverted cup, inverted cup with handle, inverted semi cup , inverted semi cup with handle என்ற வடிவங்களை பற்றி பார்ப்போம்,
இதற்க்கு முன் ஒரு விஷயம் அதாவது கடந்த பதிவுகளில் நாம்  cup, cup with handle, semi cup, semi cup with handle போன்ற வடிவங்களை பற்றி பார்த்தோம் இல்லையா, அதையே தான் இபொழுது பார்க்கப்போகிறோம் ஆனால் இங்கு inverted என்ற வார்த்தை சேர்ந்து இருப்பதால் இந்த வடிவங்கள் எல்லாம்  தலை   கீழாக   அமையும்   பட்சத்தில்   ஏற்படும் விளைவுகளை பார்க்கப் போகிறோம்,  

வேறு ஒன்றும் இல்லை இந்த வடிவங்கள் சந்தையில் ஏற்படப்போகும் இறங்கு முகங்களை சுட்டி காட்டுகிறது, எப்படி முன்னர் பார்த்த வடிவங்கள் எல்லாம் break out பெற்றவுடன் தொடர்ந்து உயர்வதற்கு உதவி செய்ததோ, அதே போல் இந்த வடிவங்கள் எல்லாம் break out பெற்றவுடன் தொடர்ந்து இறங்குவதற்கு உதவி செய்யும், மேலும் இதற்க்கான  இலக்குகள் எல்லாம் முன்னர் எப்படி கணக்கிட்டோமோ அதே போல் தான்,

மேலும் இதில் சிறப்பாக ஒன்றும் சொல்வதற்கு இல்லை, ஆகவே  இந்த தலைப்புகளுக்கு உரிய படத்தினை தருகிறேன், படத்தை  பாருங்கள் மேலும் நாம் முன்னர் பார்த்த cup, cup with handle, semi cup, semi cup with handle  ஆகிய வடிவங்களுக்கான விளக்கங்களை மீண்டும் ஒரு முறை படித்து விடுங்கள், அவளவு தான் எளிதாக் புரிந்து விடும், சந்தேகங்கள் இருந்தால் பின்னோட்டம் இடுங்கள்,

சரி அடுத்த வடிவங்களை பற்றி இப்பொழுது பார்ப்போம்  HEAD & SHOULDER PATTERN…

HEAD & SHOULDER PATTERN

இந்த அமைப்பை பொறுத்தவரை, நமது chart படங்களில் ஏற்படும் இந்த வடிவமானது ஒரு மனிதனின் தலை மற்றும் இரண்டு பக்கங்களிலும் உள்ள தோள்பட்டைகளை  ஞாபகம் செய்வது போல் இருந்ததால் இந்த வடிவத்திற்கு இந்த பெயர் வைக்கப்பட்டுள்ளது, மேலும் இது போன்ற வடிவங்கள் ஏற்படும் பொழுது ஒரு குறிப்பிட்ட விளைவுகள் அதன் break outற்கு பிறகு நடந்து வந்ததால்! இந்த விளைவுகளை தொகுத்து நமக்கு தந்தார்கள், அவைகளை பற்றி சற்று விளக்கமாக பார்ப்போம்,

முதலில் இது போன்ற HEAD & SHOULDER PATTERN ஏற்படுவது உடனே நிகழ்ந்து விடுவது இல்லை, மேலும் இந்த வடிவம் முழுவதுமாக அமைந்து முழு வடிவம் பெற்று break out பெறுவதற்கு நல்ல கால நேரம் பிடிக்கும், மேலும் இதற்க்கு என்று சில விதி முறைகளும் உண்டு, முதலில் இந்த வடிவத்தின் ஒரு shoulder வடிவம்  ஏற்படும், பிறகு head என்ற வடிவம் ஏற்படும், பிறகு அடுத்த பக்கம் உள்ள  shoulder  உருவாகும்,

இவ்வாறு இந்த அனைத்து வடிவங்களும் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக ஏற்பட்ட பின்பு break out என்ற நிலை அடைய வேண்டும் இல்லையா, அதற்காக இறுதியாக ஏற்பட்ட shoulder இன் முடிவில் neck line என்ற ஒரு விசயமும் ஏற்படும், அதாவது இந்த neck line என்பது, இந்த மொத்த முழு வடிவத்தையும் ஒரு கோட்டினால் இணைத்தால்! எந்த இடத்தில் இறுதியாக ஏற்பட்ட shoulder இன் பகுதிகள் இந்த இணைப்பு கோட்டை வெட்டுகிறதோ  அந்த இடம் neck line எனப்படும்,

இந்த அமைப்பின் படி neck line உடைபட்டவுடன், அடுத்து தொடர் உயர்வுகள் இருக்கும், அதே நேரம் neck line உடைபட்ட பின்பு சற்று உயர்வுகள் ஏற்பட்டு மறுபடியும் இவ்வாறு ஏற்பட்ட இந்த அமைப்பின் break out உண்மையாகவே பலம் வாய்ந்ததா! சக்தியுடன் தொடர்ந்து செல்லுமா! என்பதினை சோதனை செய்ய! நாம் முன்னர் பார்த்த Fibonacci அளவுகளின் படி சற்று கீழே இறங்கி சோதனை செய்து, இறக்கம் ஏற்படும் பொழுது buying power எப்படி உள்ளது என்பதினை உறுதி செய்து கொண்டு மறுபடியும் தொடர்ந்து உயரும்,

மேலும் இதில் முதல் இலக்காக shoulder உயரம் செயல்படும், பிறகு head என்ற அமைப்பின் உயரம் அடுத்த இலக்காக இருக்கும், இந்த வடிவத்தின் மொத்த இலக்குகளும் சற்று நேரம் எடுத்தே அடையும், அதாவது தின வர்த்தக chart இல் இவ்வாறு ஏற்படின் இரண்டு மூன்று தினங்களிலோ, EOD எனப்படும் end of the day chart இல் ஏற்படின் ஒரு வாரம் அல்லது அதற்கும் மேல் நேரம் எடுத்தோ தனது இலக்குகளை அடையும் (இதில் விதி விளக்குகள் உண்டு),

மேலும் இந்த அமைப்பின் s/l ஆக இறுதியாக ஏற்பட்ட shoulder இன் கடை நிலை புள்ளி  செயல்படும், மேலும் இந்த s/l ஆனது closing முறையில் தொடர்ந்து இரண்டு தினங்கள் அமைய வேண்டும், அப்பொழுது தான் உண்மையான s/l  ஆக எடுத்துக்கொள்ளலாம்,  சரி     HEAD & SHOULDER  PATTERN ஐ பற்றி முக்கியமான விசயங்களை பார்த்தாகி விட்டது, இப்பொழுது  இந்த HEAD & SHOULDER PATTERN   இல் உள்ள சில வகைகள் பற்றியும் அதில் ஏற்படும் சில விளைவுகள் பற்றியும் பார்ப்போம்

HEAD & SHOULDER PATTERN இன் வகைகள்

இந்த அமைப்பில் இரண்டு வகைகள் உள்ளது ஒன்று NORMAL  HEAD & SHOULDER PATTERN, மற்றொன்று REVERSAL HEAD & SHOULDER PATTERN, இந்த  இரண்டு  வகைகளுக்குள்ளும் மேலும் சில உள் பிரிவுகளும் வகைகளும் உள்ளது, அவைகள் பற்றி அடுத்த பதிவில் விளக்கமாக பார்ப்போ
text=adstext=ads