.

காய்கறி தோட்டம்

காய்கறி தோட்டம்      காய்கறி தோட்டம் குறித்த தகவல்களின் தொடர்ச்சியை பார்ப்போம்.பயிர் சுழற்சி முறையில் காய்கள் பயிரிடும் போது, ஆழமான வேர்க்காய்கள் பயிரிட்ட இடத்தில் மேலாக வேர் விட்டு செடி வருமாறு பயிர் செய்ய வேண்டும். செடி முருங்கையில் பி.கே.எம்.-1, குடுமியான் மலை ஆகிய இரண்டும் முக்கியமான ரகங்களாகும். கோவைக்காய் கிளைத் தண்டுகள் மூலம் பயிர் பெருக்கம் செய்யப்படுகிறது. சௌ-சௌ (மேரக்காய்) பயிரிடுவதற்கு மித வெப்ப மண்டலம், அதற்கான சீதோஷ்ண நிலையாகும். வீட்டு தோட்டத்தில் பப்பாளி வளர்ப்பதற்கு கோ-3, சன்ரைசஸ் சோலோ போன்ற ரகங்கள் ஏற்றதாகும்.இடவசதி இல்லாத வீடுகளில், அடுக்குமாடி கட்டிடங்களில் காய்கறிகளை உற்பத்தி செய்யலாம். இதனால் குடும்பத்துக்கு தேவையான புத்தம் புதிய காற்கறிகளை உற்பத்தி செய்து கொள்ளலாம். டப்பாக்கள், வாளிகள் போன்றவற்றில் கீரை வகைகள், தக்காளி, கத்தரி, மிளகாய், அவரை, வெங்காயம், வெண்டை ஆகியவற்றை பயிரிடலாம். டப்பாக்களில், தொட்டிகளில் காய்கறி செடிகளை வளர்க்கும் போது, செடி நட்டு ஒரு மாதம் கழித்து மேலுரம் இட வேண்டும். 6, 2½, 3½ அளவுள்ள மரப்பெட்டிகளுக்கு அம்மோனியம் சல்பேட், மியூரேட் ஆப் பொட்டாஷ், சூப்பர் பாஸ்பேட் ஆகிய ஒவ்வொன்றிலும் 100 கிராம் அளவு உரத்தை நீரில் கலந்து ஊற்ற வேண்டும்.(தொடர்ச்சி நாளை வரும்)

.

Popular posts from this blog

Tamilnadu SIXTH all books free download, Tamilnadu 6th all books free download

TAMIL NADU Seventh MATHEMATICS, SCIENCE AND SOCIAL SCIENCE BOOK FREE DOWNLOAD | TAMIL NADU 7TH MATHEMATICS, SCIENCE AND SOCIAL SCIENCE BOOK FREE DOWNLOAD